Zákazník: nepřihlášen [ přihlásit se | registrovat ]

Reklamační řád

Záruční podmínky, reklamace zboží


 1. indexauto.cz poskytuje na veškeré zboží, s výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze nebo jehož životnost nemůže být naplněna, záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů:
  • 24 měsíců při prodeji pro soukromou spotřebu (§ 620 občanského zákoníku)
  • 12 měsíců pokud je kupující podnikající subjekt a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku)
  Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, a stejně tak zboží, u kterého se vyskytne vada po jeho převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Obč. zákoníku), je možné reklamovat.
 2. Reklamaci je vždy nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.
 3. Reklamaci je možné uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu nebo jiných skutečností stanovených zákonem.
 4. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží a také podmínky stanovené v záručním listě nebo v návodu k použití. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným zacházením s produkty, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady vzniklé z těchto důvodů se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Z výměny či vrácení zboží je vyloučeno zboží prodávané v rámci doprodeje a zboží zlevněné. V takovém případě se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno. Na zboží doprodávané či zlevněné lze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech bez udání důvodu a jakékoli sankce.
 6. Reklamované zboží musí být zbaveno veškerých nečistot a musí být v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě nebude zboží k reklamaci přijato.
 7. Reklamaci zboží lze uplatnit v kamenné prodejně se sídlem Index Auto s.r.o., Husarova 741/45, 700 30, Ostrava - Výškovice, osobně nebo doručením zboží na tuto adresu po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 596 746 142 . Nákup zboží přitom musí kupující prokázat prodejním dokladem nebo záručním listem. K reklamaci doporučujeme přiložit kopii faktury či dodacího listu zboží, jehož vady jsou reklamovány. Vada, která je reklamována a způsob jejího projevování, musí být kupujícím jednoznačně definovány nebo popsány do reklamačního protokolu.
 8. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li sjednána lhůta delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je povinen vyzvednout si reklamovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od 30. dne ode dne uplatnění reklamace, popřípadě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána k vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující reklamovanou věc ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo reklamovanou věc prodat na účet kupujícího. Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.